1. Anasayfa
  2. /
  3. Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1. www.ozbaglarincir.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Prof. Muammer Aksoy Mahallesi Gıda Çarşısı Nazilli/Aydın adresinde mukim ÖZBAĞLAR İNCİR (Bundan böyle “ÖZBAĞLAR İNCİR” olarak anılacaktır).

1.2. www.ozbaglarincir.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu ÖZBAĞLAR İNCİR’in sahip olduğu internet sitesi www.ozbaglarincir.com’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, www.ozbaglarincir.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ÖZBAĞLAR İNCİR’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, ÖZBAĞLAR İNCİR tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir.

3.3. ÖZBAĞLAR İNCİR kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda aydınlatma metni çerçevesinde üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. ÖZBAĞLAR İNCİR, üyenin www.ozbaglarincir.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.4. ÖZBAĞLAR İNCİR, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya ÖZBAĞLAR İNCİR’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) ÖZBAĞLAR İNCİR web sitesi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.5. ÖZBAĞLAR İNCİR, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya ÖZBAĞLAR İNCİR web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ÖZBAĞLAR İNCİR tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ÖZBAĞLAR İNCİR üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Menü